Askel 31: Shopify Flow - automatisoi verkkokaupan sisäisiä tehtäviä

Askel 31: Shopify Flow - automatisoi verkkokaupan sisäisiä tehtäviä

Verkkokauppiaalla on päivittäin paljon manuaalisesti tehtäviä rutiinitöitä.

Tuotteen pakkaus ja lähetysprosessin lisäksi manuaalisiin töihin menee helposti aikaa hukkaan merkittäviä määriä - aikaa, jonka voisi käyttää paremminkin.

Shopify on rakentanut tähän ratkaisun - Shopify Flow.

Mikä on Shopify Flow?

Shopify Flow on Shopifyn luoma uusi työkalu, jolla verkkokaupan sisäisiä toimintoja voidaan automatisoida. Shopify Flowhun luodaan erilaisia ehtoja, joiden toteutuessa ennalta määrätyt toiminnot tapahtuvat verkkokaupassa.

Shopify Flown hyödyntäminen on hyvin helppoa eikä se vaadi koodausosaamista.

Miten Shopify Flow toimii?

Shopify Flow toimii ennalta määrättyjen ehtojen mukaan. Verkkokauppaan voidaan asettaa jokin tapahtuma (trigger), jonka toteuduttua Flow käynnistyy.

Shopify Flow:ssa on kolme eri osaa: Triggerit (trigger), Ehdot (conditions) ja Toiminnot (actions).

 • Triggerit (Trigger): Triggeri on ennalta määritelty tapahtuma, joka käynnistää Shopify Flown. Triggerinä voi olla esimerkiksi: tuotteen osto tai  uuden tuotteen lisäys verkkokauppaan.
 • Ehdot (Conditions): Ehdoilla määritetään suorittaako Flow ennalta määrätyn toiminnon vai ei.
 • Toiminnot (Actions): Toiminto on viimeinen osa Shopify Flow:ssa, jolla toteutetaan aiemmin määritelty komento.

Shopify Flowta hallitaan yllä mainittujen kolmen ehdon avulla.

Lataa Shopify Flow verkkokauppaan

Shopify Flow -sovellus löytyy sovelluskaupasta - ilmaiseksi. Sovelluksen lataaminen ja käyttöönotto onnistuu verkkokauppiaalta näppärästi.

 1. Lataa Shopify Flow
 2. Asenna sovellus verkkokauppaan
 3. Luo Flow (Create workflow)
 4. Valitse triggeri (Select a trigger)
 5. Valitse Ehto (Condition) tai Toiminto (Action)
 6. Laita Flow aktiiviseksi (Turn on workflow)

Case esimerkki: KiinkoAkatemia.fi verkkokaupan manuaalisen työn automatisointi

shopify-flow

KiinkoAkatemia.fi verkkokaupassa kaikille uusille tuotteille lisätään erillisellä sovelluksella "Uusi" merkki (label). Kyseisellä "Uusi" -merkillä viestitään asiakkaalle tuotteen olevan hiljattain tullut verkkokauppaan saataville.

 • Merkki halutaan pitää uusissa tuotteissa, jotka ovat ladattu kauppaan 30 päivän sisällä.
 • Kun 30 päivää tuotteen lisäämisestä Shopifyyn täyttyy - "Uusi" merkki häviää tuotteesta.

Shopify Flow:lla on luotu automaatio, jolloin verkkokauppaan ladatulle tuotteelle lisätään "uusi" tagi (tag). 

 • Erillinen sovellus tunnistaa "uusi" -tagin (tuotekortilla) ja lisää tuotteelle "Uusi" -merkin, joka näkyy asiakkaalle verkkokaupan puolella.
 • 30 päivän kuluttua Flow poistaa tuotekortilta "uusi" -tagin ja samalla merkki häviää myös tuotteesta verkkokaupan asiakasnäkymästä.

Yksinkertaisella automaatiolla saadaan vapautettua verkkokauppiaan aikaa muihin tärkeämpiin tehtäviin.

Tarvitseeko verkkokauppasi Shopify Flow automaatioita?

Tuntuuko, että teet päivittäin verkkokaupassasi aikaa vieviä rutiinitehtäviä?

Oletko pohtinut voisiko verkkokauppasi toimintoja automatisoida?

Digikaupat toteuttaa Shopify verkkokauppiaille kaupan automaatiota lisääviä ratkaisuja.

>> Ota yhteyttä ja vapautetaan aikaasi tärkeämpiin tehtäviin. <<

Takaisin blogiin