Siirsimme suuren kotimaisen sisustusverkkokaupan Shopify-alustalle

Digikaupat auttoi Everyday Design Oy:n siirtymään kotimaiselta MyCashFlow -verkkokauppa-alustalta Shopify-alustalle.

Vanha verkkokauppa-alusta alkoi tuottamaan yritykselle kasvukipuja – jolloin oli luontevaa siirtyä skaalautuvalle Shopify-alustalle.

Shopify-alusta mahdollistaa sen, ettei verkkokauppa-alusta toimi enää pullonkaulana yrityksen kansainvälisessä kasvutarinassa.

Kasvua haetaan myös Suomen rajojen ulkopuolelta

Verkkokaupasta toteutettiin kolme (3) eri kieliversiota – kaikki omiksi kaupoikseen. Omat kaupat jokaiselle kielelle (Suomi, Saksa ja Englanti) mahdollistaa paremman räätälöitävyyden maakohtaisesti.

Everyday Design Oy:n kasvu on julkisesti saatavien tietojen mukaan jatkanut kovaa kasvua – heikosta taloustilanteesta huolimatta.

>> Katso verkkokauppa

Asiakkaan ostamisesta pyrittiin tekemään mahdollisimman helppoa

Tuotepaketit helpottaa & nopeuttaa asiakkaan ostamista – ja kasvattaa keskimyyntiä

Verkkokauppaan toteutettiin useita tuotepaketteja – tuotteista, joita myydään myös yksittäin.

Tuotepaketin avulla asiakkaan ei tarvitse lisätä kuin yksi tuote ostoskoriin – helpotetaan ja nopeutetaan ostamista.

Verkkokauppiaan puolelle tuotepaketit näkyvät asiakaskohtaisen keskioston (AOV = Average Order Value) kasvuna.

"Inspiraatio" sivu verkkokaupassa luo asiakkaalle mielikuvia

Verkkokauppaan toteutettiin "Inspiraatio" osio.

Osiosta asiakas voi käydä katselemassa Everyday Design tuotteita osana kodin sisustusta.

  • Keittiö
  • Olohuone
  • Lastenhuone
  • Kotitoimisto
  • Makuuhuone
  • Koti

Inspiraatio sivulta asiakas pystyy myös helposti lisäämään haluamansa tuotteet suoraan ostoskoriin.

Asiakkaan ostamisesta pyritään tekemään mahdollisimman helppoa.

Mikä asiakkaallamme muuttui yhteistyössä Digikauppojen kanssa?

❌ Vanhan verkkokauppa-alustan ja kaupan räätälöitävyys erittäin huono. Kaupan ulkonäön muokkaus vaati lähes poikkeuksetta 125€/h veloittavan koodarin apua2 viikon jonolla.

🙂 Verkkokauppa ja sen ulkonäkö on monipuolisesti muokattavissa itse. Mahdollisiin koodin muokkauksiin apuna toimii Digikaupat – 1-2 päivän varoitusajalla.

❌ Teknistä apua sai ainoastaan verkkokauppiaat-ryhmistä tai tuntiveloitusta laskuttavalta koodarilta.

🙂 Teknistä apua saatavilla sähköpostitse ympäri vuoden (365 päivää). Pienet muutostyöt hoituu veloituksetta. Nauhoitamme tarvittaessa asiakkaalle opetusvideoita katsottavaksi.

❌ Vanha verkkokauppa-alusta toimi pullonkaulana kasvulle. Verkkokaupan ominaisuudet eivät mahdollistaneet kansainvälistä kasvua – niin hyvin kuin Shopify.

🙂 Kolme (3) erikielistä verkkokauppaa mahdollistaa erinomaisen räätälöitävyyden markkinakohtaisesti. Myös maksullinen mainonta on maakohtaisesti helpompaa, kun kieliversiot ovat omina kauppoinaan.

Yrityksen myynti on kasvanut merkittävästi haastavasta taloustilanteesta huolimatta.

EverydayDesign.fi -verkkokaupan askeleet Shopify-alustalle

Verkkokauppaprojekti aloitettiin alkuvuodesta 2022.

Lopulta verkkokaupan toteutukseen meni aikaa noin 8 viikkoa.

Verkkokauppa ja sen kaikki kieliversiot julkaistiin Vapun jälkeisenä maanantaina 2022.

🟢 Viikko 1. Verkkokaupan suunnittelu asiakkaan kanssa.

Kävimme läpi verkkokaupan vaatimuksia asiakkaan puolelta. Avasimme omia näkemyksiä verkkokaupan ominaisuuksista.

Palaverit käytiin puhelimitse ja Meets-videopuheluilla.

🟢 Viikko 2. Migraatio vanhalta verkkokauppa-alustalta.

Tuotteet, tuotekuvat ja muut tarvittavat tiedot siirrettiin vanhalta MyCashFlow -verkkokaupasta Shopify-alustalle.

🟢 Viikko 3-6. Verkkokaupan rakentaminen.

Verkkokaupan ja sen kolmen (3) kieliversion rakentaminen. Tässä vaiheessa kauppaan ladattiin myös kaikki tarvittavat lisäosat.

Asiakas sai verkkokaupasta raakaversion nähtäväksi noin 1 viikon rakentamisen jälkeen.

🟢 Viikko 7-8. Viimeistely.

Viimeinen 2 viikkoa käytettiin verkkokaupan viimeistelyyn. Viimeistelyvaiheessa jokainen verkkokaupan kulma käydään läpi – jotta se on valmiina julkaisuun.

Tässä vaiheessa myös verkkokaupan omistajuus siirretään asiakkaalle.

🟢 Viikko 8. Verkkokaupan julkaisu.

Verkkokauppa julkaistaan kaikkien nähtäväksi.

Digikaupat seuraa verkkokaupan toimintaa lähipäivät erityisellä tarkkuudella. Mahdollisiin teknisiin ongelmiin voidaan näin reagoida välittömästi.

Valmis muuttamaan verkkokauppasi selailijat maksaviksi unelma-asiakkaiksi houkuttelevalla verkkokaupalla?

Jos olet valmis laittamaan verkkokauppasi kasvusuuntaan, me olemme valmiita auttamaan.

✏️ Täytä vain alapuolen lomake (tai laita viestiä tuomo@digikaupat.fi) ja aloitetaan siitä keskustelu.